Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op

 

BSE bulk solids engineering
Kogelerbos 10
NL-7543 GT Enschede

Tel. +31 53 434 45 66

 

Contactpersonen

Ir. Piet van der Kooi
Directeur, projectleider. emailp.vanderkooi()bulksolids.nl linkedinLinkedIn
Ing. Emiel Keizer
Meting bulkgoedeigenschappen. emaile.keizer()bulksolids.nl
Mw. Ingrid Vorselaars
Administratie emailadmin()bulksolids.nl