Click here for the English version

Print deze pagina (zonder menu)

Stuur een link naar deze pagina door per e-mail
 
 

Bulk solids engineering

Adviserend ingenieursbureau voor siloproblematiek


De werkzaamheden van BSE bestaan uit:


Advisering
Advisering bij problemen met bulkgoed of bulkinstallaties. Dit betreft bijvoorbeeld: stromingsproblemen, segregatie, brugvorming in de silo, productdegradatie, onregelmatige uitstroming, ontmenging, schokken en trillen van silo's, etc.


Ontwerpen
Bij de dimensioneren van silo's en transportapparatuur wordt uitgegaan van de producteigenschappen en geldende normen. Voor bestaande silo's levert het artikel silo-ontwerp informatie hoe een slecht werkende silo verbeterd kan worden.


Metingen
BSE beschikt over apparatuur waarmee de eigenschappen van bulkgoed, zoals inwendige wrijving, wandwrijving, brugvormingsgedrag, luchtdoorlaatbaarheid, etc. gemeten kunnen worden.


Ondersteuning
Op basis van fundamentele kennis en ervaring, en eventueel gemeten eigenschappen, kan BSE u ondersteuning bieden bij de aanschaf van installaties voor bulkgoed.

Bulkgoed, stortgoed, vaste stof, poeder, droge stof, granulaat, korrelvormig materiaal..

 

 

 

 

 

De trefwoorden die op onze advisering van toepassing zijn:

De materie:
bulkgoed, stortgoed, vaste stof, vastestof, vaste-stof, poeder, droge stof, granulaat, granulaten, granules, korrels, korrelvormig materiaal; bulk, bulk solids, bulk material, powder, dry matter, grain, grains, granulaten

Meting van eigenschappen van stortgoed:
, stortgoedmetingen, bulkgoedmetingen, meting stromingseigenschappen, meting loopeigenschappen: meting inwendige wrijving, wandwrijving, wandwrijvingsmetingen, schuifspanning, normaalspanning, afschuifvlak, permeabiliteit, luchtdoorlaatbaarheid, fluidisatie, fluidisatiegedrag, beluchtingsgedrag, attritie, productslijtage, jenike shear cell, jenike-shearcell, jenike-shear-cell, jenike shearcell, kwaliteitstesters, quality testers, flow property measurements, flow characteristic measurements, internal friction, wall friction, shear force, shear plane, permeability, fluidisation, aeration, deaeration, attrition, product research, flowcharacteristics, flow characteristics, productproperties, product properties, internal friction, wall friction, shear forces, permeability,

Fenomenen in silo's:
Stromingspatroon, flowpattern, flow pattern, silostroming, silogedrag, massastroming, kernstroming, stromingsproblemen, siloproblemen, silo-ontmenging, segregatie, brugvorming, schachtvorming, ophanging, trillen, trillende silo's, schokken, schokkende silo's, stotende silo's, toeteren, toeterende silo's, fluitende silo's, massflow, mass flow, funnelflow, funnel flow, coreflow, core flow, flow problems, flowproblems, silo problems, bridging, bridgebuilding, bridge building, arching, ratholing, shaftbuilding, vibrating silos, silo-quaking, honking silos, dust explosions, Stofexplosies, silodrukken, silospanningen, silobelastingen, belastingen op inserts, trekstangen, aardbevingsbelastingen, silopressures, silo pressures, silo stresses, silo loads, loads on inserts, earth quake silo loading, Beluchting, ontluchting, luchtinjectie, ontmenging, segregatie, siloslijtage, silo wear, segregation, demixing,

Activiteiten:
Advisering, getuige-deskundige, expertise, basisengineering, basis engineering, basis-engineering, risico-inventarisatie, zone-indeling, stofexplosiebeveiliging, stofexplosiepreventie, ontwerp van transporteurs, transportschroeven, uitdraagschroeven, wormen, vijzels, schroef van archimedes, expert witness, troubleshooting, trouble shooting, trouble-shooting, basic engineering, screw feeders, discharge screw, auger, variable pitch design

Het algemene werkgebied:
bulkhandling, bulk-handling, bulktechnologie, bulk technologie, bulk-technologie, solidshandling, solids-handling, solidsprocessing, solids-processing, unit operations, unit-operations, Atex-richtlijn, ATEX-richtlijnen, stofexplosieveiligheid, stofexplosiebeveiliging, bulk handling, bulktechnology, bulk-technology,solids handling, solids processing, bulk technology, ATEX, ATEX-137, ATEX-95, Atex-directives, dust explosion safety

 

 

 

  BSE bulk solids engineering
Kogelerbos 10
NL-7543 GT   Enschede
tel. +31 53 434 45 66