Bulk solids engineering

Adviserend ingenieursbureau voor siloproblematiek

Bulkgoed, stortgoed, vaste stof, poeder, droge stof, granulaat, korrelvormig materiaal..


De werkzaamheden van BSE bestaan uit:

Advisering

Advisering bij problemen met bulkgoed of bulkinstallaties. Dit betreft bijvoorbeeld: stromingsproblemen, segregatie, brugvorming in de silo, productdegradatie, onregelmatige uitstroming, ontmenging, schokken en trillen van silo's, etc.
Zie voor meer informatie Fenomenen in silos.

Ontwerpen

Bij de dimensioneren van silo's en transportapparatuur wordt uitgegaan van de producteigenschappen en geldende normen. Voor bestaande silo's is op basis van de stromingseigenschappen van het product te bepalen hoe een slecht werkende silo verbeterd kan worden.
Zie voor meer informatie Bulktechnologie; Silo-ontwerp.

Metingen

BSE beschikt over apparatuur waarmee de eigenschappen van bulkgoed, zoals inwendige wrijving, wandwrijving, brugvormingsgedrag, luchtdoorlaatbaarheid, etc. gemeten kunnen worden.

Ondersteuning

Op basis van fundamentele kennis en ervaring, en eventueel gemeten eigenschappen, kan BSE u ondersteuning bieden bij de aanschaf van installaties voor bulkgoed.

Trefwoorden

De trefwoorden die op onze advisering van toepassing zijn:

De materie:

bulk solids, bulk, solids, stortgoed, bulkgoed, vaste stoffen, poeder, droge stof, granulaat, granulaten, granules, korrels, korrelvormig materiaal, bulk materiaal, bulk producten, vaste stoffen in bulk.
Engelse vaktermen: bulk solids, granulair media, bulk material, bulk goods, powder, dry matter, grain, grains, granulates, aggregates

Meting van eigenschappen van stortgoed:

Stortgoedmetingen, bulkgoedmetingen, meting van stromingseigenschappen, meting van loopeigenschappen: meting van inwendige wrijving, meting van wandwrijving, wandwrijvingsmetingen. Meting van schuifspanning, normaalspanning, afschuifvlak, permeabiliteit, luchtdoorlaatbaarheid, fluidisatie, fluidisatiegedrag, beluchtingsgedrag, attritie, productslijtage, jenike shear cell, jenike-shearcell, jenike-shear-cell, jenike shearcell, kwaliteitstesters;
Engelse termen: Quality testers, flow property measurements, determination of flow properties, measurement of flow characteristics; effective internal friction, wall friction, shear forces, shear plane, permeability, fluidisation, fluidization, aeration, deaeration, attrition, product research.

Fenomenen in silo's:

Stromingspatroon, silostroming, silogedrag, massastroming, kernstroming, stromingsproblemen, siloproblemen, silo-ontmenging, segregatie, brugvorming, schachtvorming, ophanging, trillen, trillende silo's, schokken, schokkende silo's, stotende silo's, toeteren, toeterende silo's, fluitende silo's, stofexplosies, silodrukken, silospanningen, silobelastingen, belastingen op inserts, trekstangen, aardbevingsbelastingen, beluchting, ontluchting, luchtinjectie, ontmenging, segregatie, siloslijtage.
Engelse vaktermen: flow pattern, mass flow, funnel flow, core flow, flow problems, silo problems, bridging, bridgebuilding, bridge building, arching, ratholing in silos, shaft building, vibrating silos, silo-quaking, honking silos, dust explosions, pressures in silos, loads on silos, silo pressures, silo stresses, silo loads, loads on inserts, earth quake silo loading, silo wear, segregation, demixing, de-mixing.

Activiteiten:

Advisering, getuige-deskundige, expertise, basisengineering, basis engineering, basis-engineering, risico-inventarisatie, zone-indeling, stofexplosiebeveiliging, stofexplosiepreventie, ontwerp van transporteurs, transportschroeven, uitdraagschroeven, wormen, vijzels, schroef van archimedes.
Expert witness, troubleshooting, trouble shooting, trouble-shooting, basic engineering, screw feeders, discharge screws, auger, variable pitch design

Het algemene werkgebied:

Bulkhandling, bulk-handling, bulk handling, bulktechnologie, bulk-technologie, bulk technologie, solidshandling, solids-handling, solids handling, solidsprocessing, solids-processing, solids processing, unitoperations, unit-operations, unit operations
En de Angelsaksische termen: particle technology, bulktechnology, bulk technology, solids handling, solids processing, unit operations.