Silo-ontwerp

Vermijd of bestrijd siloproblemen door een goed ontwerp

Silo-ontwerp, Vermijd of bestrijd siloproblemen door een goed ontwerp


Om stromingsproblemen, brugvorming en ontmenging tegen te gaan, is silo-ontwerp noodzakelijk. Het ontwerp van een silo gaat uit van het meest voordelige geval: zwaartekracht-stroming.

Stromingspatroon en brugvorming

Er zijn hoofdaspecten bij het silo-ontwerp: stromingspatroon en brugvorming. Het eerste hangt vooral samen met de trechterhoek, trechtervorm en de wandwrijving daarin. Brugvorming is sterk afhankelijk van het product en de condities, maar ook hier hebben wandwrijving, inwendige wrijving en trechterhoek en vorm hun invloed.

Resultaat

Door het meten van de inwendige wrijving, wandwrijving en brugvormingseigenschappen zijn de toe te passen trechterhoek en openingsdiameter te bepalen. Ook als een 'simpele' silo niet mogelijk is komt dit bij het ontwerp naar voren. Vanuit de metingen is dan al veel informatie te halen over te nemen speciale maatregelen.

Lees meer

Voor meer informatie zie ook de documenten:
Bulktechnologie: Stortgoed, bulk of solids; Algemene kenmerken en eigenschappen; Meting stromingsgedrag; Silo-ontwerp, Massastroming, Brugvorming, Tijdsversteviging, Consolidatie, Kernstroming
Fenomenen in silo's: Drukopbouw, productbeschadiging, productbreuk; Drukverlaging, tussenwanden, tussenconussen; Schokkende silo's, oorzaken, oplossingen, cases; Ontmenging, ontmengmechanismen, segregatie in silo's
.