Click here for the English version

Print deze pagina (zonder menu)

Stuur een link naar deze pagina door per e-mail
 
 

Bulkgoed   Massastroming   Kernstroming   Brugvorming   Meetapparatuur  


Brugvorming indien de uitstroomopening niet groot genoeg is

Brugvorming

Bulkgoed stroomt niet uit elk gat


Brugvorming is één van de lastigste en meest opvallende problemen met silo's. Het kan optreden omdat de deeltjes van een produkt verklemmen boven de opening. De opening moet ca. 7 maal zo groot zijn als de diameter van het grootste deeltje om deze verklemming te vermijden.
Maar veel brugvormingsproblemen komen juist voor bij poeders. Hier is het de cohesie, het aan elkaar plakken van deeltjes, die ervoor zorgt dat het produkt blijft hangen. Afhankelijk van de omstandigheden (bijvoorbeeld opslagduur) kan stabiele brug van een poeder een overspanning bereiken van wel 3 meter.


Wanneer produkt wordt onttrokken uit de silo, moet het door een vernauwing (de trechter) stromen. Hierdoor ontstaan spanningsbogen in het produkt, die afsteunen op de trechterwand.
Stroming in een silo is het continu bezwijken (instorten) van deze bogen (tijdelijke bruggen). Brugvorming treedt op wanneer een boog kan blijven bestaan.

Brugvorming treedt op als de opening kleiner is dan de kritische diameter.

Voor elke situatie is de zogenaamde kritische uitstroom-diameter te bepalen. Is de uitstroomopening van de silo groter dan deze kritische diameter, dan zal het produkt uitstromen. Is de bestaande diameter kleiner, dan treedt brugvorming op.
De kritische diameter hangt af van de vorm van de trechter en van de silodrukken, maar voornamelijk van de eigensterkte van het produkt. De eigensterkte is de samenhang bij een bepaalde druk, en is in hoge mate afhankelijk van de condities.
Vergelijk dit met het vormen van een sneeuwbal, en met het bakken van zandtaartjes. Met droog zand is het laatste niet mogelijk.


De eigensterkte van een produkt is afhankelijk van:
* de samenstelling,
* de deeltjesgrootteverdeling,
* de druk die het heeft ondergaan,
* het vochtpercentage,
* de temperatuur,
* de opslagduur.

Vooral de laatste speelt in veel situaties een rol, zoals vaak blijkt uit de opstartproblemen na een weekend. Om de kritische diameter te kunnen berekenen worden de metingen daarom onder de condities uitgevoerd die van toepassing zijn.


Voor silo ontwerp met betrekking tot brugvorming zie het artikel silo-ontwerp. 

  BSE bulk solids engineering
Kogelerbos 10
NL-7543 GT   Enschede
tel. +31 53 434 45 66