Click here for the English version

Print deze pagina (zonder menu)

Stuur een link naar deze pagina door per e-mail
 
 

Bulkgoed   Massastroming   Kernstroming   Brugvorming   Meetapparatuur  


Meetapparatuur

Apparatuur van BSE om bulkgoedeigenschappen te bepalen


Jenike Shear Cell
Bepaling kenmerkende bulkeigenschappen zoals inwendige wrijving en flowfunctie.
* vaststelling stromingspatroon;
* berekening massastroomhoek trechter;
* vermijden van brugvorming;
* berekening drukverlaging in silo;
* vergelijking van eigenschappen van bulkmaterialen;
* beschouwing invloedsfactoren.


Shear Cell en Tijdsconsolidatiebank
Bepaling van de invloed van tijd op de mechanische eigenschappen.
* vermijden van brugvorming na langdurige opslag.


Shear Cell en Wandmaterialen
Bepaling van de wandwrijving.
* verkrijgen van massastroming;
* vermijden van 'build-ups' door adhesie;
* zorgen voor leegloop van silo's.


Fluidisatie-kolom
Bepaling van beluchtingsgedrag.
* beoordeling fluidiseerbaarheid;
* toepasbaarheid van aeration-pads, luchtinjectie, e.d.


Permeabiliteitstester
Bepaling van de luchtdoorlaatbaarheid.
* ontluchting in silo;
* toepassing van airslides, e.d.


Doordrukproef
Vergelijking mechanische eigenschappen
* toepassing bij produktvergelijking


Vochtmeter
Bepaling van het vochtpercentage.


Tap density tester
Bepaling van het inklinkgedrag;
* bepaling van ingeklonken dichtheid;
* classificatie van produkten.


Glijhoek tester
Bepaling van de glijhoek op verschillende wandmaterialen.
* glijgoten, chutes e.d.


Storthoek tester
Bepaling van de statische en/of de dynamische taludhoek.
* vulgraad van transportbanden;
* maximale vulling van silo's;
* oppervlaktebepaling van storthopen.


Modelsilo's
BSE beschikt over ronde en rechthoekige modelsilo's met instelbare hopperhoeken.
* Voor toepassingen met beperkte afmetingen;
* Modeleren van stromingspatronen.

 

 

 

  BSE bulk solids engineering
Kogelerbos 10
NL-7543 GT   Enschede
tel. +31 53 434 45 66