Bulkgoedmetingen

Karakterisering en controle van stromingseigenschappen

Bulkgoedmetingen, Karakterisering en controle van stromingseigenschappen


BSE beschikt over apparatuur om de eigenschappen van bulkgoed te meten. Voor silo-ontwerp, kwalitatieve vergelijking, of controle van in de praktijk optredende fenomenen..

Jenike shear cell

De Jenike shear cell wordt gebruikt om eigenschappen te bepalen waarmee een goed ontwerp mogelijk is. Voor bestaande silo's levert het gegevens of, en hoe, de silo verbeterd kan worden.

Vergelijkende metingen

BSE beschikt over enkele testers waarmee een kwalitatieve meting verricht kan worden. Op deze manier kan, zonder de bewerkelijke procedure van de shear cell, een indruk worden verkregen hoe verschillende producten of condities zich zullen gedragen.

Aanpak

Er zijn veel verschillende eigenschappen en invloeden te benoemen. Voor elke situatie is het daarom belangrijk die metingen of tests te doen die daarvoor van belang zijn. Als dat duidelijk is, doen we een aanbieding.

Zie hieronder voor een lijst van apparatuur van BSE en wat hiermee bepaald kan worden.

 

 

Meetapparatuur

Apparatuur van BSE om bulkgoedeigenschappen te bepalen

BSE beschikt over apparatuur om de eigenschappen van bulkgoed te meten. Voor silo-ontwerp, kwalitatieve vergelijking, of controle van in de praktijk optredende fenomenen..

Jenike Shear Cell

Bepaling kenmerkende bulkeigenschappen zoals inwendige wrijving en flowfunctie.
* vaststelling stromingspatroon;
* berekening massastroomhoek trechter;
* vermijden van brugvorming;
* berekening drukverlaging in silo;
* vergelijking van eigenschappen van bulkmaterialen;
* beschouwing invloedsfactoren.

Shear Cell en Tijdsconsolidatiebank

Bepaling van de invloed van tijd op de mechanische eigenschappen.
* vermijden van brugvorming na langdurige opslag.

Shear Cell en Wandmaterialen

Bepaling van de wandwrijving.
* verkrijgen van massastroming;
* vermijden van 'build-ups' door adhesie;
* zorgen voor leegloop van silo's.

Fluidisatie-kolom

Bepaling van beluchtingsgedrag.
* beoordeling fluidiseerbaarheid;
* toepasbaarheid van aeration-pads, luchtinjectie, e.d.

Permeabiliteitstester

Bepaling van de luchtdoorlaatbaarheid.
* ontluchting in silo;
* toepassing van airslides, e.d.

Doordrukproef

Vergelijking mechanische eigenschappen.
* toepassing bij produktvergelijking

Vochtmeter

Bepaling van het vochtpercentage.

Tap density tester

Bepaling van het inklinkgedrag;
* bepaling van ingeklonken dichtheid;
* classificatie van produkten.

Glijhoek tester

Bepaling van de glijhoek op verschillende wandmaterialen.
* glijgoten, chutes e.d.

Storthoek tester

Bepaling van de statische en/of de dynamische taludhoek.
* vulgraad van transportbanden;
* maximale vulling van silo's;
* oppervlaktebepaling van storthopen.

Modelsilo's

BSE beschikt over ronde en rechthoekige modelsilo's met instelbare hopperhoeken.
* Voor toepassingen met beperkte afmetingen.